ข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน Top Point to Interview

griffin7

ข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน Top Point to Interview

ข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน

-ควรออนไลน์ก่อนเวลา 15-30 นาทีเป็นอย่างน้อย

-ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้ดี ไม่ควรสัมภาษณ์ผ่าน Iphone Ipad (ถ้าไม่จำเป็น) และห้ามใช้ 3G เด็ดขาด ควรใช้ Wifi ความเร็วสูงเท่านั้น หากสัญญาณติดขัดจะส่งผลต่อคะแนนในการสัมภาษณ์ได้ค่ะ

– การสัมภาษณ์ต้องเปิดกล้องและแต่งกายให้เหมาะสม

– ควรสัมภาษณ์ในพื้นที่ส่วนตัว ที่ไม่มีเสียงภายนอกรบกวน

-อ่าน Top point for Interview เตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์นะคะ เป็นตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางการสัมภาษณ์งานนะคะ

tax-refund-1-boost
ieo-applyonline

DOWNLOAD

รายละเอียดโครงการ Work and Travel in USA
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
Check List เอกสารเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA
แบบฟอร์มการโอนสิทธิ์
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ Work and Travel in USA
รายละเอียดเงื่อนไขการคืนเงินกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง
Resume Online

banner-001
Pre-Departure Day

TESTIMONIALS
WORK AND TRAVEL MEMBERS