Work and Travel in Germany

โครงการ Work and Travel (ทำงานและท่องเที่ยวด้วยตัวเอง) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้ไปใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน ไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และท่องเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, Singapore , France , Germany

sl-germany-01

Work and Travel ยุโรปมาแล้วววววว !! IEO นอกเหนือจากการฝึกงานในประเทศฝรั่งเศสที่ทาง IEO ได้เปิดจัดทำขึ้นมาโดยมีน้องๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งแบบ 3 และ 6 เดือนนั้น และอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในแถบยุโรปที่ทาง IEO ได้เปิดขึ้นมานี้คือ ประเทศเยอรมัน (Germany) แต่ที่พิเศษมากกว่าประเทศฝรั่งเศสคือ “รับน้องๆทุกสาขาวิชาเรียน ทุกคณะ และทุกมหาวิทยาลัย” เลยจร้า

Work and Travel in Germany เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา และทุกมหาวิทยาลัย ได้เปิดประสบการณ์ในการฝึกงานแบบได้ค่าตอบแทนเฉลี่ย 9.19 euro / ชั่วโมง และฝึกงาน 35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในสถานประกอบการชั้นนำกับนายจ้างที่มีคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาเรียบร้อยแล้ว และได้ท่องเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศเยอรมันและกลุ่มประเทศเชงเกนอีกด้วย

germany-4

ค่าโครงการเพียง 49,900 บาท เท่านั้น !! hot

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการนี้
– ได้ค่าตอบแทนเฉลี่ย 9.19 euro / ชั่วโมง และฝึกงาน 35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
– ฟรี Airport transfer
– ฟรี Health Insurance
– ฟรี Hostel 1 คืน
– รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า เรียบร้อยแล้ว

germant-1

– Room service / Room Attendant
– Server / Crew member
– Food and beverage
– Kitchen helper / Kitchen Staff
– Stocker – Cashier

germany-2
  1. ติดต่อสมัครกับ IEO กรอกใบสมัคร ( Hotline : 061-4262299 ) Line : Ieoworkandtravel (ระยะเวลาในการสมัครสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเดินทาง)
  2. ส่งเอกสาร Resume ตามแบบฟอร์มที่พี่เลี้ยงที่ดูแลผู้สมัครจัดส่งให้ และสำเนาหน้า Passport
  3. ผู้สมัครเข้าทำการวัดระดับภาษากับทาง IEO และ Skype Interview กับทางองค์กรต่างประเทศ / ตัวแทนนายจ้าง เพื่อเริ่มดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบการตามคุณสมบัติให้กับผู้สมัคร (ผู้สมัครไม่สามารถเลือกสถานประกอบการ และเมืองได้ แต่สามารถเลือกได้ว่าต้องการไปกับผู้สมัครคนไหนบ้าง กรณีมากับเพื่อน)
  4. เซ็นเอกสารการจ้างงาน และส่งเอกสารของผู้สมัคร หลังจากผู้สมัครได้สถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว
  5. รอรับเอกสาร Work Permit และตรียมทำ Visa

**ก่อนทำการสมัครผู้สมัครจะต้องอ่านรายละเอียดของโครงการ และนโยบายในการดำเนินโครงการ**

germany-3

” พลาดแล้ว จะเสียใจ “

  1. Hotline : 061-4262299 , 095-6546982 , 096-4392545
  2. Line : http://line.me/ti/p/~ieoworkandtravel
  3. Facebook : https://www.facebook.com/ieoworkandtravel/
tax-refund
wat2020-03

IEO WORK AND TRAVEL

ieo-header