(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Fishers Island Village Market

Fishers Island, NY
Bottom Promo

Job Description

Cashier: responsible for processing cash, debit, credit and check transactions using a cash register or other point-of-sale system in a retail environment. Their duties include balancing the cash register, making change, recording purchases, processing returns and scanning items for sale.

Position

Cashier (3 M/F)

Location

Fishers Island, NY

Rate

$14.00 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 20 May

End Date

4 Sep – 7 Sep

English level

Advance (excellent)

Housing
$100.00 USD (Host company provided)
**Deposit $100.00 USD

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs