(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Food Lion

North Myrtle Beach, Edisto Island, Pawleys Island - SC
Bottom Promo

Job Description

Retail Associate :  Supermarket Associate All participants are hired in as Supermarket Associate Positions. Specific position in the supermarket will be determined during Orientation with Store Manager. Positions will be mutually agreed upon for best fit for participant. Once a position has been assigned, participants will be expected to work in their assigned department for the duration of their program. Positions and role requirements are not gender specific. All positions will be expected to assist in maintaining store cleanliness and thus may be required to use cleaning chemicals. This may include cleaning bathrooms, mopping floors, and other general sanitary needs. Participants should be prepared to work outside in all weather conditions.

All positions will require standing for the entire duration of the shift.

All Associates must provide quality customer service to customers, engage and interact with customers to create a positive shopping experience. Understand and adhere to Food Safety guidelines and procedures, adhere to all company guidelines, policies and procedures. The attached descriptions are general summaries and may not encompass all responsibilities; duties may change as instructed by management. Must meet productivity standards established by Food Lion.

Please see attached for detailed position descriptions.

Position

Retail Associate – North Myrtle Beach (6 M/F)
Retail Associate – Edisto Island (1 M/F)
Retail Associate – Pawleys Island (1 M/F)

Location

North Myrtle Beach, Edisto Island, Pawleys Island – SC

Rate

$15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Retail Associate – North Myrtle Beach (22 May – 1 Jun / 31 Aug)
Retail Associate – Edisto Island (23 May – 1 Jun / 31 Aug – 7 Sep)
Retail Associate – Pawleys Island (22 May – 1 Jun / 31 Aug

English level

Advanced (excellent)

Housing

$150 USD  (Host company assisted)
**Housing deposit $300 USD

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs