(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Lookout Pass Ski Resort

Mullan, ID
Bottom Promo

Job Description

Hotel/Resort Worker: Duties include but are not limited to: cleaning guest rooms and public areas, making beds refreshing linens, collecting trash from trash bins and providing customer service.

Position

Hotel/Resort Worker  (4-6 M/F)

Location

Mullan, ID

Rate

$11.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

21 May – 20 Jun

End Date

7 Sep

English level

Advanced

Housing

$87.50 (Host company provided)
**Deposit $150.00

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs