(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Six Flags Over Texas Hurricane Harbor

Arlington, TX
Bottom Promo

Job Description

Amusement Park Worker: Monitor the operation of amusement arcades, check tickets of entry to theatres and cinemas and show people to their seats, operate rides at funfairs and theme parks.

Lifeguard: Prevent drowning and other injuries from occurring. Candidates must be able to ensure the safety of patrons by minimizing or eliminating hazardous situations or behaviors.

Position

Amusement Park Worker  (2-4 M/F)
Lifeguard  (2-4 M/F)

Location

Arlington, TX

Rate

Amusement Park Worker  $11.00 per hour
Lifeguard  $11.75 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

23 May – 5 Jun

End Date

28 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$130.00 (Host company assisted)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs