(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Six Flags Over Texas

Arlington, TX
Bottom Promo

Job Description

Amusement Park Worker: Monitor the operation of amusement arcades, check tickets of entry to theatres and cinemas and show people to their seats, operate rides at funfairs and theme parks.

Position

Amusement Park Worker  (4-6 M/F)

Location

Arlington, TX

Rate

$11.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

9 May – 15 May

End Date

14 Aug – 28 Aug

English level

Intermediate

Housing

$130.00 (Host company assisted)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs