(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Grand Prix

MYRTLE BEACH , SC
Bottom Promo

Job Description

Position

Track/Ride Attendant: starting the engines with pull crank,loading/unloading, collecting proper admissions, checking for customer height, operating all safety and operational equipment, ensuring proper seatbelt use, cleaning of the karts and areas including pit and queue lines, or as directed, gassing karts. Ride Attendants are responsible for the proper and safe operations of the mechanical Kiddie Rides and Bumper Cars, including proper loading/unloading.

Admissions: admissions are responsible for all admissions transactions and up-sell promotions in a fast paced environment. Will handle and process all cash and credit card transactions while identifying and communicating the correct and proper admissions for each application.

Parks Services: sweeping and picking up trash and debris from park areas and parking lots. Empty and clean trash cans; replace trash liners. Clean restrooms, guest areas, and backstage. Wash windows and clean windows daily. Follow restroom schedules to ensure the cleanliness of facilities. Greet guests, visitors, and employees in a friendly and courteous manner. Keep a clean orderly work area.

Food and Beverage: greet guests, visitors, and employees in a friendly and courteous manner. Take orders, help fill orders, and check all orders for accuracy. Maintain adequate inventory in the food stands. Operate the Touch Screen Point of Sale system (POS) for food and beverage purchases. Understand Park menu and pricing. Receiving payment for selected items and return change as necessary.

Location

MYRTLE BEACH, SC

Rate

$14.00 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

21 May – 18 Jun

End Date

4 Sep  – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

 

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs