(เต็มแล้วจ้า) Boarders Inn and Suites

Munising , MI
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Cleaning and preparing guest rooms and public areas. Duties include, but are not limited to: making beds, cleaning bathrooms, dusting, vacuuming, light outdoor maintenance, washing linens, folding linens, assisting with breakfast service, assisting lodge guests in a kind and courteous manner.

Position

Housekeeping  (2 Male / 2 Female)  **รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น

Location

Munising, MI

Rate

$11.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 30 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$0 per month / **Deposit amount $250

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs