(เต็มแล้วจ้า) Breeze Candy Store

Ship Bottom, NJ
Bottom Promo

Job Description

Sales Person : The salesperson is responsible for greeting customers, helping them find items in the store, and ringing up purchases. To be successful as a salesperson you must have excellent communication skills. A good salesperson meets sales objectives while remaining polite and helpful to customers.

Position

Sales Person (4 M/F)

Job location

Ship Bottom, NJ

Rate

14.00 USD

Extra Benefits

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 10 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Upper Intermediate

Housing

2000 USD per season ( Employer Housing )

Transportation to work

Walking, Bicycle, Bus

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs