(เต็มแล้วจ้า) Carousel Resort Hotel and Condominiums

Ocean City , MD
Bottom Promo

Job Description

Bistro Barista/Cashier : Must have Excellent communication and English skills and help co- workers with their job duties and be a team player. Ability to grasp, bend, kneel, stoop, lift and/or carry, or otherwise move or push goods on a cart weighing a maximum of 50 lbs., as well as stand for extended periods of time.

Front Desk Associate : Excellent communication, interpersonal, and active listening skills as well as the ability to interact effectively with internal and external customers using patience, tact, and diplomacy as necessary. Prior hospitality experience is preferred but not required. Position requires standing during shifts.

Grill Cook : ] Culinary knowledge preferred. • Strong customer service abilities; actively looks for ways to assist customers and coworkers. • Bend, lift, carry, reach/extend arms and hands above shoulder height frequently, or otherwise move in a constantly changing environment. • Lifting, carrying, and pushing up to 25 lbs. regularly, 30-35 lbs. frequently, and up to 50 lbs. occasionally. • Ability to stand for the entire work day. • Climbing steps regularly. • Withstanding temperature extremes in freezer, refrigerator walk-in and grill areas. • Reading and writing work-related documents in English. • Speech recognition and clarity, including the ability to understand the speech of customers and co-workers and the ability to speak clearly so that you can be understood by customers and co-workers in English. • Constantly communicates and receives verbal communication with other employees in fast-paced kitchen.

Host/Hostess : Strong customer service skills • Excellent communication and customer service skills • Strong interpersonal and team player skills • Ability to stand, sit, or walk for an extended period of time. • Move, lift, carry, push, pull, and place objects weighing less than or equal to 20 pounds without assistance.

Recreations Attendant : Regular exposure to warm temperatures, hot weather, and chemicals should be expected when working in the pool area.

Restaurant Utility/Dishwasher : Excellent guest service skills, able to walk or stand for an extended period of time, able to reach overhead, stoop, twist, bend, lift, push, and carry trays/objects weighing 35+ pounds repetitively and without assistance for an extended period of time.

Server : This position requires the ability to move and lift up to 25 lbs. Standing, sitting or walking for extended periods of time and ensuring a professional appearance in a clean uniform are also required. Successful completion of safety training is required.

Position

Bistro Barista/Cashier (4 M/F)
Front Desk Associate (4 M/F)
Grill Cook (5 M/F)
Host/Hostess (3 M/F)
Recreations Attendant (5 M/F)
Restaurant Utility/Dishwasher (3 M/F)
Server (10 M/F)

Location

Ocean City , MD

Rate

Bistro Barista/Cashier $14.75 per hour
Front Desk Associate $15.00 per hour
Grill Cook $16.00 per hour
Host/Hostess $14.75 per hour
Recreations Attendant $15.00 per hour
Restaurant Utility/Dishwasher $15.00 per hour
Server $8.00 plus tips to equal minimum of $13.25 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

1 May – 30 Jun

End Date

7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$111 paid bi-weekly for total of $222 per month

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs