(เต็มแล้วจ้า) Colorado Springs Marriott – Pyramid Colorado Management LLC

Colorado Springs , CO
Bottom Promo

Job Description

Banquet Server : A restaurant server takes orders, answers questions about the menu and food, sells the restaurant’s food and drinks, takes payment, communicates orders with the kitchen staff, seats customers, and helps with customer service and cleaning. Also known as a waiter or waitress.

Cook : Cooks are responsible for providing a pleasurable dining experience for customers by preparing high quality food. This usually means managing all asepcts of food preparation and production in an environment that meets sanitation guidelines. Their duties can range from preparing ingredients to be cooked, to being responsible for grilling all foods.

Housekeeper/Room Attendant : provides cleaning services such as sweeping, mopping, dusting, vacuuming, washing walls, windows, and mirrors, etc. in designated areas of the hotel. When assigned to guestrooms, replaces linens, replenishes amenities and makes beds.

Restaurant Server : A restaurant server takes orders, answers questions about the menu and food, sells the restaurant’s food and drinks, takes payment, communicates orders with the kitchen staff, seats customers, and helps with customer service and cleaning. Also known as a waiter or waitress.

Position

Banquet Server (2 M/F)
Cook (1 M/F)
Housekeeper/Room Attendant (7 M/F)
Restaurant Server (3 M/F)

Location

Colorado Springs , CO

Rate

Banquet Server ($15.00 per hour)
Cook ($14.50 per hour)
Housekeeper/Room Attendant ($14.25 per hour)
Restaurant Server ($9.54 per hour + tips)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 1 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$500 per person, per month (Must Arrange Own)
Deposit : $100 – $300 (Upon Arrival)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs