(เต็มแล้วจ้า) Copper River Princess Lodge

Copper Center, AK
Bottom Promo

Job Description

Room Attendant: Ensure all assigned rooms and/or areas are clean and sanitized by end of the shift. Remove all used linen and rubbish and process as reviewed. Communicate with supervisors and other team members for service or technical updates, requests or concerns. Complete regular projects and deep-cleaning. Interact and communicate with guests, providing property-specific and local information, answering questions and communicating concerns to supervisor while creating memorable moments for our guests.

Position

Room Attendant  (2 M/F)

Location

Copper Center, AK

Rate

$16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 30 May

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate

Housing

$15 per person per day (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs