(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Crescent Hotels – Horseshoe Bay Resort

Horseshoe Bay , TX
Bottom Promo

Job Description

Hotel/Resort Worker: Duties include but are not limited to: cleaning guest rooms and public areas, making beds refreshing linens, collecting trash from trash bins and providing customer service.

Position

Hotel/Resort Worker  (1 M/F)

Location

Horseshoe Bay, TX

Rate

Hotel/Resort Worker  $17.50 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

30 May – 30 Jun

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Advance (excellent)

Housing

$322.00 USD (Host company provided)
**Deposit $400.00 USD

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs