(เต็มแล้วจ้า) Crystal Mountain Resort and Spa

Thompsonville , MI
Bottom Promo

Job Description

Food and Beverage Server Assistan : An excellent level of English is required for participants in this position. Participants must be able to stand for long periods of time.

Food and Beverage-Back of House – Kitchen Helper : A very good level of English is required for participants in this position. Participants must be able to stand on their feet for long periods of time and enjoy being a part of a fast-paced environment.

Housekeeping : A good level of English is required for participants in this position. Participants will be required to work with and handle cleaning chemicals.

Lift Operator : Participants will be using cleaning chemicals. Participants must be comfortable working outside.

Recreation Attendant/Lifeguard : Excellent English and strong swimming skills are required

Retail Attendant : An Excellent level of English is required. Standing and interacting with guests are fundamental requirements of the position.

Position

Food and Beverage Server Assistant (2 M/F)
Food and Beverage-Back of House – Kitchen Helper (2 M/F)
Housekeeping (2 M/F)
Lift Operator (2 M/F)
Recreation Attendant/Lifeguard (2 M/F)
Retail Attendant (2 M/F)

Location

Thompsonville , MI

Rate

Food and Beverage Server Assistant Participants are guaranteed $14.00 per hour;This is a tipping position, the employee’s hourly
compensation will be a base rate + tips.

Food and Beverage-Back of House – Kitchen Helper $14.50 per hour

Housekeeping $18.00 per hour

Lift Operator $15.00 per hour

Recreation Attendant/Lifeguard $15.00 per hour

Retail Attendant $15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

11 May – 8 Jun

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$70 per week

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs