(เต็มแล้วจ้า) Denali Transportation

Healy , AK
Bottom Promo

Job Description

Fleet Detailer: Routinely, cleans/washes and re-fuels fleet vehicles, including motor coaches and vans. Performs a variety of entry-level vehicle maintenance tasks. and linens. Maintain high standards of cleanliness and sanitation in all work and storage spaces. Assist with stocking storage areas and organizing product.

Position

Fleet Detailer (2 M/F)

Location

Healy, AK

Rate

Fleet Detailer $16.00

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 10 May

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate

Housing

$15 per person per day (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs