(เต็มแล้วจ้า) Drury Hotels SAINT LOUIS , MO

SAINT LOUIS , MO
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Duties include making beds, vacuuming, emptying trash, wiping surfaces. You will clean bathrooms; scrubbing basins, bathtubs, showers, doors, toilets, and floors. Replenishashtrays, soaps, and tissues. Report rooms in need of repair. Report status of rooms clean/unclean, vacant/occupied. Willingness to be exposed to environmental factors such as noise, dust and cigarette smoke. Must not have allergies. Must be able to work quickly with attention to detail. Will clean 13 + rooms. Team players only. Hard Rock is a union property, membership of the union is mandatory.

Laundry: Laundry Workers are employed by laundry cleaning services or organizations like hospitals and hotels. Usual duties listed on a Laundry Worker resume include operating washing machines, sorting laundry, removing stains, tagging items, selecting cleaning agents, and drying clothes.

F&P Houseperson: Maintain public areas, remove trash, clean floors, elevator, front desk area, exercise room, pool area & restrooms. Other tasks as assigned. Students will also be restocking housekeeping carts daily with cleaning supplies and linen.

Position

Housekeeping  (2-4 M/F)

Location

Drury 057 – Drury Inn, Union Station
Drury 064 – Pear Tree Inn, Union Station
Drury 103 – Drury Plaza Hotel, St. Louis

Rate

Drury 057 – Drury Inn, Union Station   $13.34
Drury 064 – Pear Tree Inn, Union Station  $13.34
Drury 103 – Drury Plaza Hotel, St. Louis   $14.00

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 20 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$100.00 – $200.00/week
Drury 057 – Drury Inn, Union Station (Arrange)
Drury 064 – Pear Tree Inn, Union Station (Arrange)
Drury 103 – Drury Plaza Hotel, St. Louis (Employer)

Transportation to work

Walking, Bicycle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs