(เต็มแล้วจ้า) Duryeas Orient Point

Orient, NY
Bottom Promo

Job Description

Host: helping customers, seating them, keeping the host station clean, answering phones and taking reservations, managing waitlists, greeting guests during service, cleaning menus, helping bus and reset tables and maintaining a friendly and professional demeanor. They should also be prepared to help where needed and in general, help keep the restaurant clean and running smoothly.

Junior Busser: polishing glassware, and silverware, restocking the stations, removing and replacing items from tables as needed (dishes, glasses, etc), restocking service stations, maintaining the cleanliness of the restaurant, inside and outside, and setting up and moving restaurant furniture and set tables.

Restaurant Cashier: operating the register, processing transactions, communicating with the kitchen staff regarding guest orders, and answering guest questions accurately. The position is responsible for keeping the cashier stations clean and organized, exhibiting professionalism and having proper grooming, speech, and demeanor at all time.

All first-year Summer Work Travel students earn the same amount whether they are tipped or not. In the busy season (late June, July & August) all employees work overtime hours, which is paid at a higher rate below. Regular hours are 35-40 per week, overtime is anything over 40 hours. Over Time Pay Rates:
• Tipped: $17.50
• Non-Tipped: $22.5

Position

Host  (2 M/F)
Junior Busser  (2 M/F)
Restaurant Cashier  (2 M/F)

Location

Orient, NY

Rate

Host  $15.00 per hour plus tips
Junior Busser  $10.00 per hour plus tips
Restaurant Cashier  $10.00 per hour plus tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 19 Jun

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Notes: This employer conducts multiple rounds of interviews as part of their hiring process.

Housing

10% of before-tax earnings, maximum of $250/week. Participants will be charged for housing after first paycheck.
**Deposit $250 cash or check

Transportation to work

Students can walk or ride a bike or public bus.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs