(เต็มแล้วจ้า) Genes Foods

Grand Marais, MN
Bottom Promo

Job Description

Grocery Clerk: stocking shelves, assisting customers, packing groceries and cleaning the floors. General cleaning is also required. Other duties may be assigned by employer as necessary.

Position

Grocery Clerk  (2-4 M/F)

Location

Grand Marais, MN

Rate

$16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 15 Jun

End Date

30 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$105 per person, per week

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs