(เต็มแล้วจ้า) Hotel Branson, Missouri

Branson, MO
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping: Clean and inspect rooms, suites and common areas in client properties at one
site. Clean bedrooms, patios, kitchens, bathrooms, common areas, etc.; remove trash; replace bedding; deliver dirty linens to laundry; operate washers/dryers; fold and distribute clean linens; etc.

BUSSER: clear dish or glassware from tables; clean and set tables in between guests; maintain cleanliness of the dining area; stock service areas and assist waitstaff; may assist with dishwashing.

COOK: prepare food items based on standardized recipes for the Cafe, Room Service, Employee Cafeteria and Banquets; ensure cleanliness, sanitation, and safety in the kitchen and work areas.

Position

Housekeeping  (6-10 M/F)  **FULL
Busser or Cook  (6-10 M/F)

Location

Branson, MO

Rate

$13 per hour + tips (Busser)  /  $16 per hour (Cook)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 31 May

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Rent is $90 per week. Upon arrival, you will pay a $200 housing deposit, the first 2 weeks’ rent ($180), and $50 for an arrival kit that includes bedding, a towel, and basic dishes.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs