(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Hotel – Rapid City, SD

Rapid City , SD
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping: Maintain clean and attractive guest rooms, hallways and public areas in accordance with hotel procedures.

Position

Housekeeping (2-4 M/F)

Location

Rapid City, SD

Rate

$11.00 per hour (plus free housing)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 30 Jun

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Housing is provided for free! No deposit is required.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

 

Bottom Promo

Related Jobs