(เต็มแล้วจ้า) KCN Campgrounds

Wisconsin Dells , WI
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Participants should speak very good English, be a hard worker, and have a positive attitude. Must be able to lift at least 30 pounds. Participants should be comfortable handling cleaning chemicals.

Position

Housekeeping (4 M/F)

Location

Wisconsin Dells , WI

Rate

$11.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 29 May
1 Jum – 15 Jun

End Date

25 Aug – 4 Sep
5 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$0 Free

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งาน Spirit รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs