(เต็มแล้วจ้า) Lifeguard

New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware (Washington D.C).
Bottom Promo

Job Description

Lifeguard: Ensure the safety and cleanliness of assigned pool facility

**Must attend and pass training. Must be able to: swim 300 meters, dive to depth of 2.5-3 meters to retrieve a 4.5 kg object and return it to starting point, and tread water for 2 minutes without using arms.

Position

Lifeguard  (4-6 M/F)

Location

NJ **FULL, VA, MD, DE (Washington D.C).

Rate

Lifeguard – New Jersey  $14.13 per hour + end of season bonus **FULL
Lifeguard – Virginia, Maryland & Delaware (Washington D.C.)  $13.25 per hour + end of season bonus

Hours

32-40 hours per week

Start Date

20 May – 30 Jun

End Date

4 Sep – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

New Jersey – Rent is $150 per week, plus $25 per week for utilities. There is a $195 deposit due upon arrival.
Virginia, Maryland & Delaware – Rent is $135 per week, plus $25 per week for utilities. There is a $195 deposit due upon arrival.

Transportation to work

Students can walk, ride a bike, bus or train.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs