(เต็มแล้วจ้า) Maxwells Beach Cafe

Arnolds Park , IA
Bottom Promo

Job Description

Kitchen Assistant : assist with prep cook work and to wash dishes. Duties include, but are not limited to, maintaining kitchen work areas; washing dishes, utensils, and cookware; sweeping and mopping floors; light preparation of food; assisting cooks in the kitchen; assembling ingredients for items on menu.

Position

**รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น
Kitchen Assistant  (2-4 Male)

Location

Arnolds Park, IA

Rate

$10 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

10 May – 15 Jun

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$0. Housing included with employment at no cost.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs