(เต็มแล้วจ้า) McDonalds – Kilians Nineteen, LLC – Minocqua

Minocqua , WI
Bottom Promo

Job Description

Crew Member : :Crew members work in fast food restaurants where they take care of the end-to-end ordering process, from asking customers about their orders to processing payment and preparing the requested food. For faster turnaround times, it’s common for crew members to work together as a team for each customer transaction and divide tasks among themselves. Task rotation happens regularly, so crew members experience several workstations, such as the front counter, drive-through, and kitchen. Compliance is a major aspect of the job, as they must ensure the cleanliness of the entire restaurant and follow safety requirements and official procedures. Most crew members work part time, staying on their feet for long periods. Shifts depend on the restaurant’s opening hours, with overtime likely during lunch or other crowded periods.

Position

Crew Member (2 Male / 2 Female)  **รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น

Location

Minocqua, WI

Rate

$12.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 25 May

End Date

25 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$315 per person, per month

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs