(เต็มแล้วจ้า) Nautical Motel

Hampton , NH
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping: cleaning motel guest rooms, apartments and beach houses. Duties include but are not limited to cleaning the kitchens, living areas, dining areas, bathrooms of nautical properties, Additional duties include making beds, removing guest linens, mopping, sweeping and vacuuming, cleaning of showers, sinks, and toilets. Cleaning of common areas and taking out trash will be required as well. Housekeeping requires participants to use cleaning chemicals.

Position

Housekeeping (2 Female)  **รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น

Location

Hampton, NH

Rate

$13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

16 May – 27 May

End Date

13 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125 per person per week

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs