(เต็มแล้วจ้า) Piggly Wiggly of Sister Bay Inc.

Sister Bay , WI
Bottom Promo

Job Description

Dairy Clerk: Stocking and rotating dairy products, which will be spent in the cooler with colder temps. During the time spent in the department they will experience contact with customers of the store. The Dairy Clerk should greet customers and should be willing to offer excellent customer service including helping customers locate desired products.

Grocery Store General Employee: positions include Retail Clerk, Cashier, Deli, and Bakery. Position will be assigned to student upon arrival. Depending on the assigned position, participants will work with American currency, assist customers, stock shelves, display food items, prepare food, and rotate dairy products which will be spent in the cooler with colder temps. The deli position will not require working with the meat slicer.

Position

**รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น
Dairy Clerk  (1 M/F)
Grocery Store General Employee  (2-4 M/F)

Location

Sister Bay, WI

Rate

Dairy Clerk  $12.00 per hour
Grocery Store General Employee  $11.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Dairy Clerk / Grocery Store General Employee (Late)   26 May – 15 Jun / 30 Aug – 7 Sep
Grocery Store General Employee (Early)   10 May – 25 May / 15 Aug – 30 Aug

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$70 per person, per week.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs