(เต็มแล้วจ้า) Resort at Squaw Creek

Lake Tahoe , NV
Bottom Promo

Job Description

Kitchen helper: is primarily responsible Prepare a variety of food items for cooking , Wash, peel, and/or cut food items, including fruits, vegetables, or certain types of meats. kitchen helper will assigned job by chef.

**สำหรับน้องๆที่สามารถทำอาหารได้ และรักในการทำอาหาร 

Position

Kitchen helper  (4 M/F)

Location

Lake Tahoe, NV

Rate

$20.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 1 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$725 per month, this includes all utilities, internet and transportation.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs