(เต็มแล้วจ้า) 🆕 Resort – Branson, MO

Branson, MO
Bottom Promo

Job Description

Front Desk:Take reservations by phone and in person; assist guests with check-in and check-out processes, as needed. **FULL

Housekeeping, Laundry: Clean rooms and/or common spaces to standard; fold and sort laundry; etc. **FULL

Waterpark Attendant: Ensure safety of all guests at the waterpark. Will generally rotate from pool to pool every 30-45 minutes and will be required to enforce rules at each pool or location. Will be doing light janitorial duties at the beginning and end of each shift. This will included cleaning up towels, trash, bathrooms and table tops. **FULL

Retail: Price items, clean shop, stock merchandise, assist customers, operate cash register, etc. **FULL

Pizza Worker: Clean, prepare food, stock, operate the cash register, serve guests, etc. **FULL

Grill Cashier: Clean, prepare food, stock, operate the cash register, serve guests, etc. **FULL

Fun Spot Attendant: Help customers with arcade games, exchange tickets for prizes, clean, etc. **FULL

Position

Front Desk  (2 M/F) **FULL
Housekeeping, Laundry  (2-4 M/F) **FULL
Waterpark Attendant  (2-4 M/F) **FULL
Retail  (2-4 M/F) **FULL
Pizza Worker  (2-4 M/F) **FULL
Grill Cashier  (2 M/F) **FULL
Fun Spot Attendant  (2-4 M/F) **FULL

Location

Branson, MO

Rate

Front Desk  $12.00 per hour **FULL
Housekeeping, Laundry  $11 per hour + occasional tips **FULL
Waterpark Attendant  $12.00 per hour **FULL
Retail  $12.00 per hour **FULL
Pizza Worker  $12.00 per hour **FULL
Grill Cashier  $12.00 per hour **FULL
Fun Spot Attendant  $12.00 per hour  **FULL

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Front Desk  (25 May – 25 Aug)
Housekeeping, Laundry  (20 May – 25 May / 25 Aug – 4 Sep)
Waterpark Attendant, Retail, Pizza Worker, Grill Cashier, Fun Spot Attendant  (7 May – 20 Jun / 30 Aug – 7 Sep)

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Rent is $600 per month. Upon arrival, a housing deposit of $175 is due ($75 is nonrefundable).

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs