(เต็มแล้วจ้า) Restaurant Bigfork, Montana

Bigfork, MT
Bottom Promo

Job Description

Server, Kitchen: Cleaning, washing dishes, serving tables, prepping food, etc

Position

Server, Kitchen  (6-10 M/F)

Location

Bigfork, MT

Rate

$11.00 per hour + tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 30 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Rent is $450 per month.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs