(เต็มแล้วจ้า) Restaurant – Bolton Landing, NY

Bolton Landing, NY
Bottom Promo

Job Description

Food Prep, AM Porter: Food preparation, cleaning, washing dishes, etc.

Position

Food Prep, AM Porter  (2-4 M/F)

Location

Bolton Landing, NY

Rate

$15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 15 Jun

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Rent is $50 per week, including utilities. There is no housing deposit.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike or Trolley.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs