(เต็มแล้วจ้า) Senor Frogs-Broadway At The Beach

MYRTLE BEACH , SC
Bottom Promo

Job Description

 

Restaurant Worker : : Restaurant Workers are responsible for preparing food, seating customers, taking orders, operating the cash register, maintaining the cooking area clean

Position

Restaurant Worker (5-10 M/F)

Location

Myrtle Beach , SC

Rate

$10.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

21 May – 26 Jun

End Date

31 Aug- 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$115-$150 per week, / (Must Arrange Own)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs