(เต็มแล้วจ้า) Sleep Inn and Suites

Port Clinton , OH
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping: Duties include cleaning guest rooms and public areas of the hotel to a high standard. The priority is to make sure each and every guest is given exceptional service, and all their needs are met to their satisfaction. Picking up after a guest, cleaning guest bathrooms, making beds, removing guest linens, dusting furniture and fixtures, washing floors, vacuuming carpeted areas, emptying trash cans, cleaning windows, cleaning of showers, sinks, and toilets, keeping the guest rooms stocked with accessories and the bathrooms stocked with supplies and doing some laundry.

**Notes: employer requests no friend groups

Position

**รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3
Housekeeping  (2-4 Male)

Location

Port Clinton , OH

Rate

$13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 30 Jun

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$250 per person, per month

Transportation to work

Student can walk or ride a bike, etc.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs