(เต็มแล้วจ้า) Sunsations Ocean City

Ocean City , MD
Bottom Promo

Job Description

 

Sales Associate : Primary responsibilities include: selling and customer service, stocking merchandise and
straightening merchandise in that order of priority. There are also cleaning duties in/out of
the store. Some students are also trained to be cashiers.

Position

Sales Associate (5 M/F)

Job location

Ocean City, MD

Rate

$13.00 per hour

Extra Benefits

Discount on Products

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 15 Jun

End Date

30 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

135 USD per week ( Employer Provided)

Transportation to work

Walking, Bicycle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs