(เต็มแล้วจ้า) Sunset Grille and Raw Bar

Duck , NC
Bottom Promo

Job Description

Kitchen Assistant : Ensuring the food preparation areas are clean and hygienic. Washing utensils and dishes and making sure they are stored appropriately. Sorting, storing and distributing ingredients. Washing, peeling, chopping, cutting and cooking foodstuffs and helping to prepare salads and desserts. Disposing of rubbish. Organising linen laundry. Cleaning the food preparation equipment, floors and other kitchen tools or areas.

Position

Kitchen Assistant (5 Male)

Job location

Duck , NC

Rate

$13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 2 Jul

End Date

10 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$140 per week, per student (Employer Arrange)
**Students need to be prepared to pay the $200 deposit upon arrival to the house. If the house is left clean and free of damages, they will get $100 of the deposit refunded. $100 of the deposit is non-refundable to cover normal wear and tear.

Transportation to work

Walk or ride a bicycle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs