(เต็มแล้วจ้า) The Funplex Myrtle Beach

MYRTLE BEACH , SC
Bottom Promo

Job Description

Ride Operator: Responsible for maintain a clean and safe environment throughout the park. You will provide exceptional guest service while delivering thrills and excitement. You will ensure excellent guest service by responding to and exceeding their requirements, expectations and needs.

Park Services: Responsible for maintaining a clean and safe environment throughout the park. The Park Services Team Member will also be enforcing all park policies and safety guidelines in accordance with The Funplex’s Policies and Procedures. You will provide exceptional guest service while delivering thrills and excitement. You will ensure excellent guest service by responding to and exceeding their requirements, expectations and needs.

Admission/Cash Control: Responsible for assisting with all cash transactions and customer service issues weather it will be as a ticket booth cashier or retail and Dippin Dots attendants. You will be required to make change and keep work area stocked with proper items to complete your daily task.

Position

Ride Operator  (5 M/F)
Park Services   (5 M/F)
Admission/Cash Control  (5 M/F)

Rate

Ride Operator /  Park Services / Admission/Cash Control   $12.00

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 30 Jun

End Date

20 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate

Housing

$140 per week per person (Must Arrange Own)
**Deposit amount $300 (Upon Arrival)

Transportation to work

Walking, bike, public transportation

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs