(เต็มแล้วจ้า) Tortugas Saltwater Grill, (MB3K Brewing LLC)

Port Aransas , TX
Bottom Promo

Job Description

Host, Hostess : As a Host/Hostess, you must present a positive first impression to our guests demonstrating our friendliness, excellent service, and high standards. You will greet our guests upon arrival, inform our guests of their wait time, monitor a waiting list, enter guest names into the computer system, show our guests to their table in a courteous and proficient manner, and bid our guests farewell as they leave all the while demonstrating your friendliness with a smile. A Host/Hostess must be able to carry natural conversation with guests without sounding scripted or intrusive. Additionally, duties include: refilling beverages for our guests and performs light housekeeping duties such as cleaning glasses and menus, restocking the host station, and ensures restrooms are clean, stocked, and orderly. As a member of an energetic team, the Host/Hostess may also need to answer the phones and fill to-go orders when needed. During peak business times, you may be asked to assist with running drinks and food orders to the guests as well as help set the tables.

Must have a great team attitude, and be a dependable, hard-working, friendly, and very trustworthy and honest individual. May be cross-trained in other departments as needed. Must like dealing with people and be professional and have an outgoing personality. Requires attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Follow all safety policies, interact positively with the guests and other crew members. You will be standing the entire shift. Must be able to lift and carry 25lb/11kg. Need to be flexible to handle additional tasks as assigned by your manager.

Kitchen Helper, Food Prep : – prepare food items for cooking. Clean, wash, stock restaurant supplies and equipment while maintaining a clean work area. Must be able to work in a fast-paced environment, follow directions and read safety manual. Must be able to lift heavy items, bend, stoop, reach items on high shelves. Dishwasher – wash pots and pans by hand in very hot water, and use the dishwashing machine for glasses, dishes, and cutlery and then stack clean items in appropriate area. Will also be removing trash and helping keep the kitchen area clean. Must be able to stand for your entire shift and be able to lift up to 50lb/23kg. Must be dependable, hard-working, friendly and be a very trustworthy and honest individual. If the individual shows proficiency in assigned kitchen tasks, they may be trained to become a line cook

Position

Host, Hostess  (2 M/F)
Kitchen Helper, Food Prep  (2 M/F)

Job location

Port Aransas, TX

Rate

Host, Hostess – $12.00 per hour
Kitchen Helper, Food Prep – $12.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

10 May – 15 Jun

End Date

25 Aug – 7 Sep

English level

Host, Hostess – Advanced
Kitchen Helper, Food Prep – Upper Intermediate

Housing

$120.00/week (Fins/McDaddy/Tortugas Housing Housing assisted by Employer)
** Deposit amount $200 Upon Arrival

Transportation to work

bus, contracted by employer

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs