(เต็มแล้วจ้า) Wilderness at the Smokies – Early

Sevierville, TN
Bottom Promo

Job Description

Admissions: Required to work in all areas of the department including, but not limited to cashier positions, guest services and gate attendants. Cashier positions include parking attendants, ticketing agents, and guest services attendant. Guest Services includes season pass processing and the outdoor guest services station. Gate attendants are outdoor standing positions including bag check and ticket scanning.

Food & Beverage Cashier: Duties include but are not limited to ensuring superior customer service by taking orders for food, preparing food that is ordered, receiving monies for all items located in the deli and ensuring cleanliness throughout the food and beverage outlets. Participants are also responsible for restocking all deli and market inventory on an as-needed basis, and must possess excellent guest relations and communication skills by dealing with customers in an efficient and professional manner.

Food & Beverage Cook: Duties include but are not limited to preparing guest and associate food and maintaining kitchen sanitation to Board of Health Standards. Participants will be supervised by the kitchen manager and/or executive chef. Primary job duties may include: -Preparing, arranging and continually updating food according to Wilderness at the Smokies recipes, preparations and food presentations.

Food & Beverage Dishwasher: Duties include but are not limited to providing clean tableware. Dishwashers scrape, sort, and stack the dishes, and then load them into dish washing machines. Dishwashers fill the machines with soap and turn them on. When the dishes are clean, dishwashers unload them and put them in their proper places so that other kitchen workers, waiters, and waitresses can find them.

Lifeguard/Aquatics: Duties include ensuring a safe and healthy environment for swimmers. They monitor guests and the resorts’ pools and pool areas and must recognize and react properly in emergency situations. Checking and maintaining chemical levels in the pools and operating the pool filtration system. Cleaning the pool and pool areas.  Enforcing pool area rules and gate control. -Removing trash from the water park. Cleaning bathrooms and toilets as assigned.

Park Services: Duties include but are not limited to ensuring the waterpark is cleaned at all times through constant housekeeping of all areas to maintain a sanitary environment. Job duties include but are not limited to: Pressure washing all waterpark floors. Performing all pre-operational duties of the waterpark prior to opening. Cleaning waterpark drains. Vacuuming pools and removing pool covers as needed seasonally. Filling and distributing watercoolers to waterparks. Watering plants within the waterpark. Pressure washing & cleaning trash cans and trash can liners. Maintaining park image of cleanliness throughout shift by sweeping, bussing tables, changing trash cans, and picking up debris as needed.

Room Attendant/Housekeeping: Duties include but are not limited to cleaning guest rooms and property common areas to the resort’s high standards. Picking up after guests. Making beds. Dusting Furniture and Fixtures. Washing Floors. Vacuuming carpeted areas. Emptying trash cans. Cleaning the bathrooms, toilets, sinks, and showers. Keeping the guest rooms stocked with accessories and the bathrooms stocked with supplies. Cleaning windows. Helping on occasion with the laundry.

Server: Takes guest food and beverage orders and inputs orders into computers for transmittal to kitchen staff. The Server is to ensure superior customer service and assist wait staff and management with various service tasks. Collect payments from customers. Write patrons’ food orders on order slips, memorize orders, or enter orders into computers for transmittal to kitchen staff. Take orders from patrons for food or beverages. Check with customers to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems. Serve food or beverages to patrons, and prepare or serve specialty dishes at tables as required. Prepare checks that itemize and total meal costs and sales taxes. Remove dishes and glasses from tables or counters, and take them to the kitchen for cleaning.

Position

**รับเฉพาะน้องๆ ปีที่ 1-3 เท่านั้น
Admissions  (2 M/F)
Food & Beverage Cashier  (2 M/F)
Food & Beverage Cook  (2 M/F)
Food & Beverage Dishwasher  (2 M/F)
Lifeguard/Aquatics  (2 M/F)
Park Services  (2 M/F)
Room Attendant/Housekeeping  (2 M/F)
Server  (2 M/F)

Location

Sevierville , TN

Rate

Admissions   $12.00 per hour
Food & Beverage Cashier  $12.00 per hour
Food & Beverage Cook  $13.00 per hour
Food & Beverage Dishwasher  $11.00 per hour
Lifeguard/Aquatics   $11.00 per hour during training  **$13.00 per hour after certification, $13.00 per hour for Deep Water
Park Services  $11.00 per hour
Room Attendant/Housekeeping  $15.00 per hour
Server  $3.75 plus tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 31 May

End Date

16 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$90 per person, per week.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs