(เต็มแล้วจ้า) Woodstock Inn

Woodstock, VT
Bottom Promo

Job Description

Resort Cleaner: Performs cleaning duties in all guest areas and back of house. Consistently offers professional, friendly, and engaging service. Ensures housekeeping departmental standards are followed. Responds timely to guests’ special requests for miscellaneous items like cribs, cots, extra towels, etc.

Spa Attendant: Responsibilities are the overall cleanliness and presentation of the spa, pool and hot tubs. Students must be flexible and willing to do any positions.

Food Runner: The Food Runner is primarily responsible for delivering food orders from the kitchen to customers’ tables rapidly and accurately. It is this person who will maintain the cleanliness of the expo line, organization of order tickets.

Position

Resort Cleaner  (4 M/F)
Spa Attendant  (4 M/F)
Food Runner  (4 M/F)

Location

Woodstock, VT

Rate

Resort Cleaner  $13.00
Spa Attendant  $13.00
Food Runner  $7.00+Tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 10 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$90 USD per week ( Onsite )

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs