(เต็มแล้วจ้า) Claridge Hotel

Atlantic City, NJ Hotel
Bottom Promo

Job Description

Guest Room Attendant : responsibilities include changing towels, making beds and cleaning bathrooms. You will also address clients’ queries and make sure our rooms are fully-stocked, clean and inviting at all times. If you’re interesting in kickstarting your career in the hotel industry,

Houseperson : Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Laundry Attendant : Laundry Workers are employed by laundry cleaning services or organizations like hospitals and hotels. Usual duties listed on a Laundry Worker resume include operating washing machines, sorting laundry, removing stains, tagging items, selecting cleaning agents, and drying clothes.

Public Area Attendant: A public area attendant’s daily tasks include: Cleaning public spaces like lobbies, restaurants, and meeting rooms. Cleaning back-of-house areas like office and employee changing rooms. Cleaning stairways, hallways, and elevators

Pool Attendant : Pool attendants are responsible for maintaining a safe and clean pool area at hotels, resorts, and private functions. They welcome guests, attend to their needs, and assist swimmers in danger.

Breakfast Cook : responsible for ensuring the highest level of food quality is delivered to guests in the morning. The Breakfast Cook acts as an ambassador in the kitchen, and is a key member of the Culinary team. Prepare and present all food products, specifically, but not limited to Breakfast service.

Bar Cook  : Assisting with stocking and setting up the kitchen stations Preparing food including cleaning and cutting the ingredients and cooking main dishes, desserts, appetizers and snacks Plating prepared foods based on senior chef’s guidance Working with servers to ensure that orders are completed according to request and on time Washing and cleaning the kitchen and cooking utensils and storing the equipment at the end of shifts Ensuring that the kitchen operation procedures and hygiene meet food safety standards and regulations

Steward/Dishwasher : Dishwashers are responsible for ensuring the cleanliness and sanitization of dishes, tableware, glassware, pots, pans, and utensils through manual and machine cleaning methods. Additionally, dishwashers are expected to keep the dishwarshing area clean and safe.

Resturant Server : A restaurant server takes orders, answers questions about the menu and food, sells the restaurant’s food and drinks, takes payment, communicates orders with the kitchen staff, seats customers, and helps with customer service and cleaning. Also known as a waiter or waitress.

Busser : provide support to restaurant staff by managing restaurant supplies such as napkins, straws, crockery, and cutlery, and ensure that the restaurant and supplies are clean and organized. They may also assist with serving food and refilling beverages.

Host/Hostess : Welcome guests to the venue Provide accurate wait times and monitor waiting lists Manage reservations Escort customers to assigned dining or bar areas Provide menus and announce Waiter/Waitress’s name Greet customers upon their departure Coordinate with wait staff about available seating options Maintain a clean reception area Cater to guests who require extra attention (e.g. children, elderly) Answer incoming calls and address customers’ queries Assist wait staff as needed

Position

Guest Room Attendant (15 M/F) 🟢 ว่าง 14 ตำแหน่ง
Houseperson (3 M/F)
Laundry Attendant (2 M/F)
Public Area Attendant (2 M/F)
Pool Attendant (1 M/F)
Breakfast Cook (1 M/F)
Bar Cook  (1 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Steward/Dishwasher (1 M/F)
Resturant Server (3 M/F) 🟢 ว่าง 2 ตำแหน่ง
Busser (2 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง
Host/Hostess (1 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Job location

Atlantic City, NJ

Rate

Guest Room Attendant 15 USD
Houseperson 15 USD
Laundry Attendant 15 USD
Public Area Attendant 15 USD
Pool Attendant 15 USD
Breakfast Cook 15 USD
Bar Cook  15 USD
Steward/Dishwasher 15 USD
Resturant Server 5.26 USD + tips
Busser 15 USD
Host/Hostess 15 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

May 15 2024 – Jun 5 2024

End Date

Aug 15 2024 – Sep 7 2024

English level

Upper Intermediate

Housing

160++ USD per week (Student Housing Atlantic City)

Transportation to work

Walk or ride a bicycle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 W
Bottom Promo

Related Jobs