(เต็มแล้วจ้า) Claridge Hotel

Atlantic City, NJ
Bottom Promo

Job Description

Employer Name: Claridge by Radisson

Job Title :

   • Housekeeper / Houseman
   • KitChen Helper
   • Server
   • Public Area Attendant
    Job Location
    : Atlantic City, NJ

  Start Date : Summer May 15 – Jun 5
          End Date : Summer Aug 15 – Sep 7
          Job Prerequisites : Customer service is very important (friendly, helpful)

  Employer guarantees a  minimum of 32 hrs per week. You may not have same days off
  as your friends. You will work all weekends and holidays in America.

  English Level required : Intermediate – Upper Intermediate
  Pay Rate (before taxes)

    • Housekeeper (5 M/F) / Houseman (2 M/F)  –  $14.00 per hour
    • KitChen Helper (2 M/F)  –  $14.00 per hour
    • Server (2 M/F)  – $5.50 + Tip per hour
    • Public Area Attendant  (2 M/F)  – $14.00 per hour

  Hours : Average 30 – 40 hours / week
  Interview : All Students will have a skype interview with Host company

  Housing assisted by : Employer ( $135 USD per Week ) Brunswick Hotel
  Housing deposit : $200 USD
  Transportation : Depends on your housing.

  ** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs