เปิดแล้วจ้า

WORK AND TRAVEL

2022

ค่าโครงการ 62,900 บาท

  • รวมค่าสมัคร 7,500 บาท
  • รวมค่า วีซ่า และค่า Services แล้ว
  • ไม่บังคับจองตั๋วเครื่องบินในทุกๆ Location งาน
  •  ไม่มีค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้น
  • ไม่มีค่า Package Visa ใดๆเพิ่มเติม
  • เลือกงานได้ทุกงาน สัมภาษณ์งานจนกว่าจะผ่าน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

** ราคาโปรเปิดตัวนี้รับเพียง 50 คนแรกเท่านั้น รีบบบบ **

WORK AND TRAVEL IN USA

โครงการ Work and Travel (ทำงานและท่องเที่ยว) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้ไปใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 3-4 เดือน ไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมได้ท่องเที่ยวต่อหลังจากการทำงานอีก 1 เดือนเต็ม ผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างชาติและ มีโอกาสเรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ ได้รับรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และผู้สานงานประจำประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีเยี่ยม

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

SPRING

7 มีนาคม – 7 กรกฏาคม

SUMMER

7 พฤษภาคม – 7 กันยายน

Timeline Work & Travel 2022

หลังจากจบโครงการผู้สมัครจะสามารถท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาต่อ ได้อีก 1 เดือนก่อนกลับประเทศไทย ระยะเวลาในการเริ่มและสิ้นสุดของ โครงการจะขึ้นอยู่กับกำหนดการของมหาวิทยาลัยในแต่ละบุคคลจ้า