(เต็มแล้วจ้า) Margaritaville – Myrtle Beach , SC

MYRTLE BEACH , SC
Bottom Promo

Job Description

Busser: Responsible for cleaning and setting tables, general table maintenance, and maintaining a clean, sanitary, and safe work environment for all Staff Members and guests by performing the following duties: Maintains cleanliness around the front façade of the building, guest restrooms, floors, and surrounding work areas by keeping the area swept, mopped, and free from spills, trash, debris, etc.

Host: Responsible for greeting customers, checking identification (if applicable), controlling the flow of traffic, and maintaining guest areas by performing the following duties: Handles initial and final contact with all guests; greets guests in a positive, professional, and welcoming manner and thanks them as they leave. Provides information and conversation while guests are waiting and being seated. Introduces guests to their server. Accommodates guests with special requests, etc.

Dishwasher : Dishwashers are responsible for ensuring the cleanliness and sanitization of dishes, tableware, glassware, pots, pans, and utensils through manual and machine cleaning methods. Additionally, dishwashers are expected to keep the dishwarshing area clean and safe.

Line or Prep Cook: Prepares food according to recipes. Coordinates food orders to ensure timely delivery. Prepares food by measuring, cutting, peeling. Ensures all products are stored, labeled, rotated. Ensures cleanliness of all freezers, prep areas. Assists in kitchen cleanliness, including all station equipment, utensils (flat tops, grills, storage drawers) Cleans all dishes, pots, pans, glassware, and utensils. Removes waste, garbage, and recyclable materials from the kitchen. Stocks cleans, closes all stations. Flexible and willing to be trained in all kitchen positions dishwasher, line cook, prep cook. Students must work with pork. Stand for long periods of time.

Server: Responsible for excellence in guest satisfaction; serves food and/or beverages to the guests according to established standards and keeps dining area clean at all times by performing the following duties, etc.

Retail Associate: Responsible for generating revenue by demonstrating product knowledge, suggestive selling and conducting sales transactions with guests in a variety of indoor and open-air locations by performing the following duties: Greets guests with a smile in a professional, friendly and courteous manner. Possesses full knowledge of all retail products and provides an interactive guest experience through the utilization of suggestive sales techniques and product demonstrations in a positive and outgoing manner, etc.

Food Runner: Delivering food orders from the kitchen to customers’ tables rapidly and accurately. Acting as the point of contact between Front of the House and Back of the House staff. Communicating food orders to chefs, paying attention to priorities (e.g. food allergies). Maintain front façade of the building, toilets, floors, and surrounding work areas by keeping the area swept, mopped, and free from spills, trash, debris. Removes waste, garbage, and recyclable materials from tables and work stations. Removes dishes, glasses, cutlery, and resets tables. Scrapes and stacks plateware in the dishwashing area. Greets guests with a smile, in a friendly manner. Assists servers and management to achieve a successful shift. Stocks replenish, retrieves, supplies. Ability to handle multiple tasks in a fast-paced environment with minimal supervision.

Position

Busser  (2 Male Only)
Host  (2 M/F) ❌เต็มแล้วจ้า
Dishwasher (2 M/F) ❌เต็มแล้วจ้า
Line or Prep Cook  (2 M/F) ❌เต็มแล้วจ้า
Server  (2 M/F)
Retail Associate  (2 M/F) ❌เต็มแล้วจ้า
Food Runner  (2 M/F)

Job location

MYRTLE BEACH, SC

Rate

Busser  $4.50 + tips
Host  $16.00/hr
Dishwasher $15.00
Line or Prep Cook $15.00
Server $2.83 + tips
Retail Associate $16.00/hr
Food Runner $2.83/hr + tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 – 15 Apr 2024

End Date

10 Jun 2024 – 7 Jul 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125.00 per week  (Must Arrange Own)  **$115-$150 per week, maybe more/less
** Deposit amount $300 (Depends)

Transportation to work

On foot or bike, public transportation is available to you as well. Depending on the option depends on how long it will take.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs