(เต็มแล้วจ้า) Omni Mount Washington Hotel

Bretton Woods , NH
Bottom Promo

Job Description

Steward : Stewards will be responsible for: Cleaning and sanitizing all kitchen equipment, stoves, grills, prep tables, etc. Cleaning and sanitizing all kitchen area, floors and walls. Completes other duties as assigned. Heavy duty cleaning of ovens, hoods, grills sinks, wall, floors and other heavy equipment. Vacuum carpeted areas throughout the food and beverage outlets. Wash tile floors in all food and beverage areas

Dorm Cleaner : Participate in the team cleaning of the residence halls with other housekeeping staff. a. Clean toilets, showers, sinks, mirrors, windows, water fountains, door handles, light fixtures, refrigerators, furniture, trash cans, bathroom stalls, and cigarette urns following the correct cleaning procedures

Housekeeper : Housekeepers are responsible for cleaning and reporting any safety hazards to the homeowner or manager in charge. They must complete tasks like vacuuming, sweeping, emptying trash cans, dusting shelves, cleaning windows, and mopping floors. Some Housekeepers change linens, wash dishes, and do light ironing and laundry.

Groundskeeper : Maintain and clean all outdoor hotel property (i.e. sidewalk, drives, parking garage.). Keep the hotel property in good condition. Have a thorough understanding of Omni fire alarm procedures and other emergencies.
Open and close work requests. Use moderate to heavy equipment to complete duties as assigned, i.e. leaf blower, power washer, etc

Position

Steward (4 M/F)
Dorm Cleaner (2 M/F)
Housekeeper (4 M/F)
Groundskeeper (3 M/F)

Location

Bretton Woods , NH

Rate

Steward $14.00 per hour
Dorm Cleaner $15.00 per hour
Housekeeper $15.00 per hour
Groundskeeper $15per hour

Extra Benefits

Meals are available three times per day at the employee cafeteria
Participants will receive a $500 sign on bonus

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 Mar 2024 – 15 Apr 2024

End Date

15 Jun 2024 – 1 Jul 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$155.00 / week (Housing assisted by Employer)
Housing costs range from $135-$155 weekly
**Deposit  There may be a $10.00 weekly deposit due with rent. (Upon arrival)

Transportation to work

Free Shuttle transportation on a bus back and forth. Please note the shuttles run on a on demand schedule and can take a long time to arrive. Plan accordingly

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C
Bottom Promo

Related Jobs