(เต็มแล้วจ้า) Robert’s Maine Grill

Kittery , ME
Bottom Promo

Job Description

Kitchen Support: Washing utensils and dishes and making sure they are stored appropriately. Sorting, storing and distributing ingredients. Washing, peeling, chopping, cutting and cooking foodstuffs and helping to prepare salads and desserts. … Cleaning the food preparation equipment, floors and other kitchen tools or areas.

Position

Kitchen Support  (2 M/F)

Location

Kittery, ME

Rate

Kitchen Support  $12.75 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 15 Jun

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$135.00 per week (Employer)
**Deposit $200 (Upon Arrival)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs