(เต็มแล้วจ้า) Sea Ketch Restaurant

Hampton , NH
Bottom Promo

Job Description

Dishwasher : Maintains a clean kitchen, properly washes and sorts soiled dishes, and preps foods as needed. Keeps dish area free of clutter and organized. Sets up dish stations, including dish machines and sinks. Maintains clean / dry floors throughout the shift. Dishwashers may also work to take on some janitorial and supportive kitchen tasks, such as bussing tables, emptying trash receptacles, scrubbing floors, restocking items, and performing other tasks to ensure that the kitchen and dining areas are clean and prepared for guests.

Prep Cook : Responsibilities include preparing cold foods, slicing vegetables, meats, preparing menu items in accordance to recipes, and many other tasks designated by the Kitchen Manager. Prep cooks are responsible to maintain the area they work in and must adhere to the cleanliness and sanitation policies in place. Must be able to stand for 8 hours and lift 50lbs. Must have previous experience in the kitchen or a keen interest in culinary arts. Ability to communicate clearly, verbally and written. Some experience in positions involving.

Position

Dishwasher (1 M)
Prep Cook (1 M)

Location

Hampton, NH

Rate

Dishwasher 12.00 per/hour
Prep Cook 12.00 per/hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

Dishwasher 7 Mar 2024 – 15 Mar 2024
Prep Cook 7 Mar 2024 – 1 Apr 2024

End Date

Dishwasher 10 Jun 2024 – 1 Jul 2024
Prep Cook 10 Jun 2024 – 1 Jul 2024

English level

Intermediate – Upper Intermediate

Housing

$135.00/Week ( Employer)
** Deposit amount $135 Pay deposit at arrival

Transportation to work

Housing is located right next to restaurant

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 c

Bottom Promo

Related Jobs