(เต็มแล้วจ้า) Sheraton Old Town Alexandria

Alexandria, VA
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Food and Beverage: Customer service professionals that work for restaurants, cocktail bars and other establishments. In addition to serving food and drinks, Food and beverage Servers perform tasks, such as setting up tables, removing used dishes and preparing simple dishes. They serve as the main point of contact for customers.

Position

Housekeeping  (3 M/F)
Food and Beverage  (2 M/F)

Job location

Alexandria, VA

Rate

$14.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 10 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Upper Intermediate

Housing

125 USD per week (Onsite)

Transportation to work

Walking, Bicycle, Bus

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs