(เต็มแล้วจ้า) Sunliner Diner

Gulf Shores , AL
Bottom Promo

Job Description

Line Cook, Prep Cook, Dishwasher : Position duties include, but are not limited to: ensures all materials and supplies are available and sets up and stocks station according to established guidelines; ensures all food items are prepared, seasoned, cooked and presented according to established recipes and plating guidelines; ensures all food items presented for use and/or sell meet acceptable quality standards; prepares food in quantities as indicated by management for expected business levels; ensures all products are properly received, stored and maintained in their respective areas by correctly dating, labeling and rotating; monitors product and ingredient levels and notifies management of low inventory; monitors coolers and freezers for proper temperature and reports deficiencies to management in a timely manner; maintains a clean and sanitized workstation and assists in overall kitchen cleanliness, including cleaning all station equipment and utensils during and at the end of each shift. Cleans coolers and freezers. Removes trash and other discarded items from workstation. Relines trash receptacles; adheres to sanitation standards for cleaning products utilized in the kitchen (i.e. sanitizer stations/buckets); monitors and tests dish machine throughout the shift to ensure proper chemical levels and water temperature; presoaks and removes food items prior to washing dishes. Handles tableware and glassware carefully to prevent breakage and loss; loads, runs, and unloads dish machine.

Food Runner and Busser : Participants will rotate between the Food Runner and Busser Positions.

Food Runner responsibilities include, but are not limited to: ensuring a consistent flow of service to guests and servers by efficiently organizing and delivering food to the tables; ensuring the quality of food before leaving the kitchen; delivering food to the correct person at the correct table; maintaining a clean and organized working environment.

Bussing responsibilities include, but are not limited to: maintains the cleanliness of dining and beach areas, removes dishes, utensils, glassware, and paper products from tables and dining areas; delivers dishes and utensils to the dishwasher for cleaning; empties food and paper waste to trash; arranges tables and chairs upon guest’s departure; sweeps around and under each table/chair upon guest departure; mops when necessary.

Host : The host is responsible for greeting customers at the restaurant with a smile, welcoming them into the establishment, seating them, and providing them with a menu. The host or hostess keeps the restaurant orderly, keeps track of wait times, monitors table rotations, answers the phone to take and review reservations, makes sure tables are clean and set up, makes arrangements for special requests, makes sure customers are content, and keeps track of what’s going on at each table.

Shake Maker : The shake maker will prepare and serve ice cream, milkshakes, and sundaes for guests; keep all inventory for the station stocked, organized, and clean; prepare garnishes for craft shakes and sundaes; properly operate till and handle money, credit cards, gift cards; ensure a consistent flow of services to guests; maintain a clean work environment in accordance with health department standards; attend and satisfactorily complete all required training as assigned and required. Performs duties as assigned by the supervisor.

Position

Line Cook, Prep Cook, Dishwasher (3 M/F)
Food Runner and Busser (2 M/F)
Host (2 M/F)
Shake Maker (1 M/F)

Location

Gulf Shores , AL

Rate

Line Cook, Prep Cook, Dishwasher $12.00 per hour
Food Runner and Busser $6.00 per hour plus tips to equal minimum of $12.00 per hour.
Host $11.00 per hour
Shake Maker $10.00 per hour plus tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 -28 Mar 2024

End Date

10 Jun 2024 – 7 Jul 2024

English level

Intermediate – Advanced (Participants should speak very good English, have a positive attitude, and be a hard worker.)

Housing

$150 per person, per week
Deposit Amount $150

Transportation to work

Employer arranged shuttle $0 to walk; $0 for employer arranged shuttle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs