(เต็มแล้วจ้า) Sweet Molly’s Creamery – Barefoot – North Myrtle Beach, SC

N MYRTLE BCH, SC
Bottom Promo

Job Description

Ice Cream Server :Servers are responsible for taking customer’s orders and preparing the desserts. In this
position, you will be cross-trained to perform all duties including but not limited to stocking,
cleaning, and serving the customers. You will be responsible for learning the menu and
understanding ingredients in order to give customers good recommendations if needed.

Position

Ice Cream Server **Tipped Position** (1 M/F)

Location

N MYRTLE BEACH , SC

Rate

$10.00/hr + tips
(Meals are not provided, but you do receive a 25% discount)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 – 15 Apr 2024

End Date

10 Jun 2024 – 7 Jul 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125 per week ($115-$150 per week, maybe more/less) MUST ARRANGE
**Deposit $300 per person(Upon arrival)

Transportation to work

On foot or bike, public transportation is available to you as well. Depending on the option depends on how long it will take.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C
Bottom Promo

Related Jobs