เป็นประสบการณ์ที่ดีและ แปลกใหม่มาก ที่ได้ไป summer และรับรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ดีและน่าสนใจจากต่างประเทศ 🇨🇦✈️💛