เปิดแล้วจ้า

WORK AND TRAVEL

2024

Work And Travel USA 2024

  • ค่าโครงการเริ่มต้น 62,900 บาทเท่านั้น!
  • พร้อมประกันภัยตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
  • ไม่บังคับจองตั๋วเครื่องบินในทุกๆ Location งาน
  •  ไม่มีค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้น
  • เลือกงานได้ทุกงาน สัมภาษณ์งานจนกว่าจะผ่าน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลาโครงการ
SPRING : 7 Mar - 7 Jul SUMMER : 7 May - 7 Sep

WORK AND TRAVEL IN USA

โครงการ Work and Travel (ทำงานและท่องเที่ยว) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้ไปใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 3-4 เดือน ไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมได้ท่องเที่ยวต่อหลังจากการทำงานอีก 1 เดือนเต็ม ผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างชาติและ มีโอกาสเรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ ได้รับรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และผู้สานงานประจำประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติผู้สมัครและสิ่งที่จะได้รับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุ 18-26 ปีไม่มีสัญชาติอเมริกัน
- กำลังศึกษาในระดับปริญยาตรี / ปริิญญาโท หลักสูตรเต็มเวลา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

- ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมประเทศอื่นๆจากเพื่อนร่วมงานสัญชาติอื่นๆ
- ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น